[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14787/2005/44853>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14787/2005/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14787/2005/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14787/2005/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14787/2005/44853>
sisvu:description Koncepcija, svrha i cilj predmeta Mehanika i elementi konstrukcija jedan je od temeljnih predmeta iz domene primijenjene mehanike. Njegova je svrha naučiti studente područja tehničkih znanosti postavljati i analizirati jednadžbe ravnoteže za različita vanjska opterećenja i odgovarajuće unutrašnje sile te tako stečena znanja primijeniti u oblikovanju konstrukcijskih elemenata od različitih materijala. Sadržaj predavanja Kruta tijela. Ravninski i prostorni sustavi sila, ravnoteža i primjena. Težišta materijalnih linija, površina i tijela. Rešetkasti, gredni i okvirni nosači. Opterećenja i dijagrami unutrašnjih sila. Trenje klizanja i kotrljanja. Prijenos snage. Primjena. Deformabilna tijela. Pojmovi, proračunski modeli, metode rješavanja zadataka. Osnove tenzorskog opisivanja stanja naprezanja i deformacije. Analiza naprezanja i deformacija, Hookeov zakon i primjena kriterija dimenzioniranja: kod aksijalnog opterećenja, smicanja, savijanja, uvijanja i izvijanja te složenih oblika opterećenja (koso savijanje, ekscentrični pritisak i sl.) za različite oblike i debljine stijenki poprečnih presjeka grednih i drugih struktura, specijalnih oblika konstrukcijskih elemenata, opruga i sl., posebice s aspekta primjene u elektrotehnici. Primjena teorije čvrstoće. Osnove teorije plastičnosti. Analiza naprezanja i deformacija te primjena na kriterije dimenzioniranja. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne, laboratorijske i konstrukcijske, a obrađuje se problematika s predavanja. Na raspolaganju je najmodernija mjerna i druga oprema: višekanalno mjerno pojačalo s različitim mogućnostima tenzometrije i numeričkom računarskom obradom podataka, video-oprema, grafičke radne stanice, PC. Provjera znanja: pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis: nema posebnih preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14787>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14787>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5787/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance