[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14790/2003/53773>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14790/2003/5431>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14790/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14790/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14790/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14790/2003/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14790/2003/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14790/2003/6>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14790/2003/53773>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14790/2003/5431>
sisvu:description Sadržaj predavanja Vektori u ravnini i prostoru. Usmjerene dužine u R2 i R3. Ekvivalentne usmjerene dužine. Definicija vektora kao klase usmjerenih dužina. Zbrajanje vektora, svojstva. Množenje vektora sa skalarom i svojstva. Baza (O,i,j,k). Skalarni produkt vektora i svojstva. Vektorski produkt, te mješoviti produkt vektora. Relacije, funkcije, grafovi. O skupu rješenja jednadžbe F(x,y)=0. O brojevnoj ravnini R2. Relacija u R2. O funkcionalnoj relaciji - funkciji. Graf relacije - funkcije. Inverzna relacija - funkcija. Elementarne funkcije. Polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalne funkcije, logaritamske funkcije, opća potencija, trigonometrijske funkcije. Ciklometrijske funkcije. Hiperbolne i area funkcije. Neprekidnost. Granična vrijednost funkcije. Neprekidne funkcije. Osnovna svojstva neprekidnih funkcija. Derivacija. Prirast funkcije. Definicija derivacije. Diferencijal funkcije i tangenta. Kinematičko tumačenje derivacije. Pravila deriviranja i tablica derivacija elementarnih funkcija. Više derivacije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Fermatov, Rolleov, Lagrangeov, Cauchyjev i Taylorov teorem. Aproksimacija funkcije polinomom. L?Hospitalovo pravilo. Primjene derivacija. Ispitivanje grafa funkcije: rast, pad, ekstrem, konkavnost, konveksnost, točka infleksije, zakrivljenost. Numeričke metode rješavanja jednadžbi. Gaussov algoritam za rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne i u potpunosti slijede predavanja. Studenti samostalno odnosno uz pomoć asistenta rješavaju zadatke iz sadržaja predmeta. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14790>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14790>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1641/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1643/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1645/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1647/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1649/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1651/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance