[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14791/2004/14146>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14791/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14791/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14791/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14791/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14791/2004/5>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14791/2004/14146>
sisvu:description Sadržaj predavanja Povijesni razvoj tehnike računanja. Brojevni sustavi. Suvremena računala i generacije računala. Građa i principi rada računala: memorija, registri sadržaja i adresa memorije, kontrolna jedinica, registar instrukcija i pozicioner instrukcija, aritmetičko logička jedinica, akumulator, ulazno izlazna jedinica. Osnovni skup naredbi, strojni jezik i asembler. Ogledno računalo G-1. Programiranje računala: viši programski jezici i specijalni, problemski orjentirani jezici. Osnove tehnike programiranja: algoritam, dijagram tijeka. Greška programiranja i računanja. Operativni sustav MS WINDOWS. Viši programski jezik FORTRAN: uvod, elementi jezika. Osnove AUTOCAD-a. Numeričke metode za inženjere. Metode rješavanja jedne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Metoda bisekcije. Newtonova metoda. Sustavi linearnih jednadžbi. Metoda Gaussove eliminacije. LU dekompozicija. Iteracijske metode. Jordanova i Gauss-Seidelova metoda. Trodijagonalni sustavi. Primjena na Input-output modeliranje. Analiza statički određenih sustava. Analiza električnih mreža. Stacionarno provođenje topline. Linearne i polinomne regresije. Lagrangeove i splajn interpolacije. Diferencijacija i integracija. Trapezna i Simpsonova formula. Obične diferencijalne jednadžbe. Eulerova metoda. Runge-Kutta metoda. Sadržaj vježbi Na laboratorijskim vježbama detaljno se upoznaje operativni sustav WINDOWS i viši programski jezik FORTRAN, te izrađuju primjeri programa iz numeričkih metoda. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14791>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14791>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2178/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2180/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2182/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2184/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2186/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2188/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance