[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14793/2004/14148>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14793/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14793/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14793/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14793/2004/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14793/2004/14148>
sisvu:description Sadržaj predavanja Uvod: mjerenja, veličine, mjerne jedinice u fizici. Gibanje: zakoni gibanja, relativnost. Titranje: harmonički oscilator, prigušeno i prisilno mehaničko titranje, elektromagnetsko titranje. Valovi: jednadžba harmoničkog vala, superpozicija valova, stojni valovi, energija valova, elektromagnetski valovi, Dopplerov efekt. Optika: geometrijska optika, fizikalna optika. Elementi kvantne fizike: Planckov zakon, dualna priroda zračenja. Struktura tvari: Bohrov model, emisija i apsorpcija zračenja. Interakcija zračenja i tvari: slabljenje snopa, mehanizmi gubitka energije u atomskom skupu. Sadržaj vježbi Auditorne 33%. Rješavanje numeričkih zadataka iz gibanja, klasične i specijalne relativnosti, titranja, valova, optike, strukture tvari i interakcije zračenja i tvari. Laboratorijske 67%. Mjerenja pri titranju, superpozicije valova, kuta devijacije, optičkih spektara, slabljenja snopa zračenja. Provjera znanja Program iz laboratorijskih vježbi, pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14793>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14793>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2178/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2180/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance