[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14794/2003/5439>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14794/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14794/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14794/2003/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14794/2003/5439>
sisvu:description Sadržaj predavanja Električni naboj i električna nabijenost tijela. Coulomb-ov zakon. Električno polje. Električna influencija. Vektor gustoće električnog pomaka D. Gauss-ov zakon. Rad sile električnog polja. Električni potencijal i napon. Silnice i ekvipotencijalne plohe. Veza između električnog polja i potencijala. Kondenzator i kapacitet kondenzatora. Materijal u polju. Polje na granici dvaju izolatora. Spojevi kondenzatora. Energija elektrostatskog polja. Pojam električne struje. Otpor struji naboja. Temperaturna ovisnost otpora. Idealni i realni izvori električne struje. Strujni krug. Snaga i energija istosmjerne struje. Kirchhoffovi zakoni. Linearne mreže istosmjerne struje. Nelinearni element u mreži istosmjerne struje. Magnetsko polje. Sila na naboj u gibanju i vodič protjecan strujom. Strujna petlja u magnetskom polju. Biot-Savartov zakon. Magnetski tok. Faraday-ev zakon elektromagnetske indukcije. Pojave samoindukcije i međusobne indukcije. Materija u magnetskom polju. Feromagnetizam. Magnetski krugovi i njihova analiza. Energija magnetskog polja. Sadržaj vježbi Auditorne 75%, laboratorijske 25%. Auditorni dio vježbi obuhvaća rješavanje numeričkih zadataka iz područja obrađenih na predavanjima. Praktični (laboratorijski) dio vježbi obuhvaća izvođenje pokusa s područja obuhvaćenih na predavanjima te kvalitativnu analizu ustanovljenih ili izmjerenih veličina. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14794>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14794>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1641/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1643/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance