[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2005/44861>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2005/44862>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14795/2005/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14795/2005/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14795/2005/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14795/2005/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2005/44861>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2005/44862>
sisvu:description Sadržaj vježbi OSNOVNI PROGRAM A. Sadržaj osnovnog programa određuje se na osnovi slobodnog opredjeljenja studenata za pojedine kineziološke aktivnosti. Kriteriji su: interesi i motivi studenata za pojedine sadržaje, razina funkcionalnih sposobnosti organizma i zdravstveni status studenta, razina usvojenosti motoričkih informacija, spol, materijalne i kadrovske mogućnosti Veleučilišta. Programske sadržaje studenti mogu birati iz sljedećih struktura kinezioloških aktivnosti: a) Monostrukturalna gibanja: atletika, plivanje, veslanje i dr. b) Polistrukturalna gibanja: košarka, odbojka, nogomet, rukomet, tenis, bagminton i dr. c) Kompleksnija gibanja: rvanje, judo, karate, sportska gimnastika i dr. OSNOVNI PROGRAM B. Nastava za studente oštećenog zdravlja. FAKULTATIVNI PROGRAM: Cilj je ovog programa da se studentima koji pokazuju poseban interes i imaju adekvatne psihosomatske predispozicije za uspjeh u sportskom stvaralaštvu omogući stjecanje znatno većih motoričkih i teoretski innformacija o nekoj izabranoj kineziološkoj aktivnosti. Zadaci ovog programa su: adekvatnim sadržajima proširiti fond općih informacija o suštini i vrijednostima TZK; specijaliziranim radom - treningom osigurati viši nivo motoričkih znanja. IZBORNE AKTIVNOSTI: Ljetne aktivnosti: logorovanje u planinama, logorovanje uz vodene površine. Zimske aktivnosti: klizanje, skijaško trčanje, alpsko skijanje, skijaške ture, kuglanje. Planinarenje. Auditorne vježbe Prema interesu studenti se mogu opredijeliti za svladavanje programa: osnove sistematske kineziologije, osnove sportske medicine, osnove psihologije sporta i osnove metodike tjelesnog vježbanja. Provjera znanja Obvezno prisustvovanje na vježbama, 85% od ukupnog broja sati. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14795>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14795>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5788/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5789/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5790/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5791/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5792/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5793/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5794/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5795/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5796/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5797/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5798/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5799/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance