[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2007/123428>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2007/123672>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2007/123428>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14795/2007/123672>
sisvu:description Sadržaj vježbi OSNOVNI PROGRAM A. Sadržaj osnovnog programa određuje se na osnovi slobodnog opredjeljenja studenata za pojedine kineziološke aktivnosti. Kriteriji su: interesi i motivi studenata za pojedine sadržaje, razina funkcionalnih sposobnosti organizma i zdravstveni status studenta, razina usvojenosti motoričkih informacija, spol, materijalne i kadrovske mogućnosti Veleučilišta. Programske sadržaje studenti mogu birati iz sljedećih struktura kinezioloških aktivnosti: a) Monostrukturalna gibanja: atletika, plivanje, veslanje i dr. b) Polistrukturalna gibanja: košarka, odbojka, nogomet, rukomet, tenis, bagminton i dr. c) Kompleksnija gibanja: rvanje, judo, karate, sportska gimnastika i dr. OSNOVNI PROGRAM B. Nastava za studente oštećenog zdravlja. FAKULTATIVNI PROGRAM: Cilj je ovog programa da se studentima koji pokazuju poseban interes i imaju adekvatne psihosomatske predispozicije za uspjeh u sportskom stvaralaštvu omogući stjecanje znatno većih motoričkih i teoretski innformacija o nekoj izabranoj kineziološkoj aktivnosti. Zadaci ovog programa su: adekvatnim sadržajima proširiti fond općih informacija o suštini i vrijednostima TZK; specijaliziranim radom - treningom osigurati viši nivo motoričkih znanja. IZBORNE AKTIVNOSTI: Ljetne aktivnosti: logorovanje u planinama, logorovanje uz vodene površine. Zimske aktivnosti: klizanje, skijaško trčanje, alpsko skijanje, skijaške ture, kuglanje. Planinarenje. Auditorne vježbe Prema interesu studenti se mogu opredijeliti za svladavanje programa: osnove sistematske kineziologije, osnove sportske medicine, osnove psihologije sporta i osnove metodike tjelesnog vježbanja. Provjera znanja Obvezno prisustvovanje na vježbama, 85% od ukupnog broja sati. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14795>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14795>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12800/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12801/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12802/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12803/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12804/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12805/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12806/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12807/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12808/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12809/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12810/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12811/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance