[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14796/2003/5443>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14796/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14796/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14796/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14796/2003/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14796/2003/5443>
sisvu:description Sadržaj predavanja Neodređeni integral. Tablica osnovnih integrala. Postupci integriranja - djelomična integracija, zamjena. Integriranje racionalnih funkcija. Određeni integral. Određivanje ploštine. Integralni zbrojevi. Definicija određenog integrala. Newton-Leibnizova formula. Numerička integracija. Primjene određenog integrala. Ploština, duljina luka, obujam i ploština rotacionih tijela. Diferencijalne jednadžbe. Osnovni pojmovi. Pojam diferencijalne jednadžbe. Matematičko modeliranje. Primjeri problema koji dovode do diferencijalnih jednadžbi. O rješenju diferencijalne jednadžbe prvoga reda y?=f(x,y). Teorem o postojanju rješenja. Rješavanje jednostavnijih jednadžbi oblika P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0. Razdvajanje promjenljivih. Homogene diferencijalne jednadžbe. Linearna diferencijalna jednadžba prvoga reda. Bernoullieva diferencijalna jednadžba. Ortogonalne trajektorije. Linearna diferencijalna jednadžba drugoga reda s konstantnim koeficijentima. Primjene diferencijalnih jednadžbi. Jednostavna harmonijska titranja, vibracije opruga, prigušene vibracije, prisilne vibracije. Jednostavne električne mreže. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Redovi brojeva. Konvergencija beskonačnoga reda. Kriteriji konvergencije: D´Alembertov, kriterij uspoređivanja i integralni kriterij. Alternirajući redovi i Leibnizov kriterij konvergencije. Redovi funkcija. Područje konvergencije. Redovi potencija, polumjer konvergencije. Taylorov i Maclaurinov red. Trigonometrijski redovi. Periodične funkcije. Fourierov red funkcije. Dirichletov teorem o konvergenciji Fourierovoga reda. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne i u potpunosti slijede predavanja. Studenti samostalno odnosno uz pomoć asistenta rješavaju zadatke iz sadržaja predmeta. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14796>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14796>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1642/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1644/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1646/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1648/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1650/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1652/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance