[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14798/2005/44865>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14798/2005/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14798/2005/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14798/2005/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14798/2005/44865>
sisvu:description Sadržaj predavanja Kruta tijela. Ravninski i prostorni sustavi sila, ravnoteža i primjena. Osnove iz područja težišta materijalnih linija, površina i tijela. Rešetkasti, gredni i okvirni nosači. Opterećenja i dijagrami unutrašnjih sila. Trenje klizanja i kotrljanja. Prijenos snage. Primjena. Deformabilna tijela. Pojmovi, proračunski modeli, metode rješavanja zadataka. Analiza naprezanja i deformacija, Hookeov zakon i primjena kriterija dimenzioniranja kod: aksijalnog opterećenja, smicanja, savijanja, uvijanja i izvijanja kod karakterističnih oblika poprečnih presjeka konstrukcijskih elemenata. Primjena teorija čvrstoće. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne 50%, te konstrukcijske i laboratorijske zajedno 50%, a obrađuje se problematika s predavanja. Na raspolaganju je najmodernija mjerna i druga oprema: višekanalno mjerno pojačalo HBM sa različitim mogućnostima tenzometrije i numeričkom računarskom obradom podataka, video-oprema, grafičke radne stanice, PC. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14798>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14798>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5789/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5791/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance