[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14802/2006/87651>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14802/2006/87651>
sisvu:description Sadržaj predavanja Uvod. Uloga, podjela, razvoj mehanike. Pojmovi i aksiomi statike. Reakcije veza. Ravninski sustavi sila. Kolinearni, konkurentni, paralelni i opći sustav sila. Moment sile za točku. Određivanje rezultante i ravnotežnog stanja za sve sustave sila. Rastavljanje sile na dvije i tri komponente. Primjena. Prostorni sustavi sila. Konkurentni, paralelni i opći sustav sila. Moment sile za os. Određivanje rezultante i ravnotežnog stanja. Statičke invarijante. Primjena. Težište. Linije, površine , tijela. Papus-Guldinovi teoremi. Vrste ravnoteže. Nosači. Rešetkasti, gredni i okvirni nosači. Primjena: Sve vrste opterećenja i sve vrste spomenutih nosača. Trenje. Klizanje: kosina, vijak, klin, kočnica, uže, ležaj. Kotrljanje. Primjena. Lančanice. Grafička i matematička rješenja u svim spomenutim područjima. Sadržaj vježbi Vježbe su 80% auditorne, 20% konstrukcijske. Obrađuje se gradivo u skladu s predavanjima. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14802>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14802>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9605/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9607/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9609/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9611/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance