[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14805/2006/87826>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14805/2006/87826>
sisvu:description Sadržaj predavanja Struktura materije. Električna svojstva tvari. Električno polje. Električna influencija. Dielektričnost. Potencijal. Ohmov zakon. Temperaturna ovisnost otpora. Realni naponski izvor. Strujni krugovi. Kirchhoffovi zakoni. Elektrokemijske pojave. Faraday-evi zakoni. Galvanski elementi. Rad i snaga istosmjerne struje. Mjerenje električkih veličina. Magnetsko polje. Magnetski tok. Magnetska indukcija. Jakost magnetskog polja. Gibanje naboja u magnetskom polju. Elektromagnetska indukcija i Lenzovo pravilo. Samoindukcija, međuindukcija. Magnetska svojstva tvari. Krivulja magnetiziranja. Magnetski krug. Magnetska energija svitka i električna energija kondenzatora. Stvaranje sinusne EMS-e. Frekvencija, fazni odnosi, efektivne i srednje vrijednosti. Metode računanja s izmjeničnim veličinama. Strujni krug izmjenične struje s R, L, C elementima. Faktor snage. Trofazni simetrični sustav i rotaciono magnetsko polje. Transformator. Sinkroni generator i asinkroni motor. Istosmjerni strojevi. Dioda. Tranzistor. Tiristor. Ispravljači. Pojam uzemljenja. Napon koraka i dodira. Sadržaj vježbi Auditorne 75%, laboratorijske 25%. Auditorne: numerički primjeri iz elektrostatike, elektromagnetizma, strujnih krugova istosmjerne struje i izmjeničnih strujnih krugova, trofaznih simetričnih sustava, transformatora i električkih strojeva. Laboratorijske: Mjerenje struje, napona i otpora. Strujni krug sa sinusoidalnim izvorom i R, L, C elementima. Radna, jalova i prividna snaga. Trofazni sustav. Asinkroni motor. Provjera znanja Predaja programa laboratorijskih vježbi. Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14805>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14805>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9605/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9607/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9609/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9611/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance