[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15038/2006/95815>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15038/2006/95815>
sisvu:description I. Vektori. Osnovne operacije. Vektori u koordinatnom sustavu. Skalarni produkt. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. II. Sustav m linearnih jednadžbi s n nepoznanica. Gaussova metoda eliminacije. III. Matrice. Računske operacije nad matricama. Inverzna matrica zadane kvadratne matrice. Matrični zapis sustava od m jednadžbi s n nepoznanica. 1. kolokvij (neobavezan) za studente nove generacije. IV. Funkcije. Osnovni pojmovi, terminologija i simbolika. Iz grafički zadane funkcije očitavati ponašanje funkcija. Elementarne funkcije: polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije i arkus funkcije. 2. kolokvij samo za one studente koji su položili 1. kolokvij. Oba položena kolokvija priznaju se kao ispit iz Matematike I. Sadržaj predmeta: I. Vektori. Osnovne operacije. Vektori u koordinatnom sustavu. Skalarni produkt. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. II. Sustav m linearnih jednadžbi s n nepoznanica. Gaussova metoda eliminacije. III. Matrice. Računske operacije nad matricama. Inverzna matrica zadane kvadratne matrice. Matrični zapis sustava od m jednadžbi s n nepoznanica. 1. kolokvij (neobavezan) za studente nove generacije. IV. Funkcije. Osnovni pojmovi, terminologija i simbolika. Iz grafički zadane funkcije očitavati ponašanje funkcija. Elementarne funkcije: polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije i arkus funkcije. 2. kolokvij samo za one studente koji su položili 1. kolokvij. Oba položena kolokvija priznaju se kao ispit iz Matematike I. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15038>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15038>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11145/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance