[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15044/2007/153114>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15044/2007/153115>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15044/2007/153114>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15044/2007/153115>
sisvu:description Uvod. Kinematika. Vektori brzine i ubrzanja. Pravocrtno gibanje. Krivocrtno gibanje u Descartesovom, polarnom, cilindričnom i sfernom sustavu. Prirodne komponente ubrzanja. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Planarno gibanje. Trenutni pol brzina i ubrzanja. Slaganje gibanja. Dinamika. Osnovni zakoni gibanja. Dinamika čestice. Jednadžbe gibanja. D'Alembertov princip. Mehanički rad. Snaga. Kinetička energija. Potencijalna energija. Količina gibanja. Kinetički moment. Momenti tromosti. Dinamika krutog tijela. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Planarno gibanje. Sudari čestica Sadržaj vježbi: Auditorne vježbe. Prorađuju se zadaci u skladu s gradivom izloženom na predavanju. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15044>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15044>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15281/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance