[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15046/2007/153113>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15046/2007/153113>
sisvu:description Osnovni mehanizmi očvrsnuća. Difuziijske i bezdifuzijske pretvorbe, transformacijsko otvrdnajvanje. TTT dijagrami. Utjecaj legirajućih elemenata. Precipitacijsko očvršćivanje. Toplinsko kemijski postupci obradbe. Postupci žarenja. Zahtijevi za materijale i kriteriji izbora. Sistematizacija i normizacija materijala. Svojstva, ponašanje i primjena: željeznih lijevoda, čelika-općih konstrukcijskih, povišene čvrstoće, za cementiranje i poboljšanje, za opruge, za automate, nehrđajućih i kemisjki postojanih, za povišene temperatre, za snižene temperature, alatnih čelika, aluminija, bakra, titana, magnezija i njihovih legura; mateijala za klizne ležaje; polimernih materijala i kompozita. Ispitivanje otpornosti trošenju. Izbor materijala pomoću računala. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15046>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15046>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15281/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance