[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15049/2005/54416>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15049/2005/54417>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15049/2005/89416>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15049/2005/54416>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15049/2005/54417>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15049/2005/89416>
sisvu:description Uvod. Zadaci i metode nauke o čvrstoći. Naprezanja, transformacija ravninskog naprezanja. Glavna naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja za ravninsko naprezanje. Duljinska, kutna i obujmna deformacija. Transformacija deformacije, glavne deformacije. Hookeov zakon, konstante elastičnosti i veza među njima. Stvarno, proračunsko i dopušteno naprezanje, faktor sigurnosti. Opći slučaj opterećenja štapa. Unutarnje sile. Produljenje i naprezanja. Toplinska, početna i montažna naprezanja. Statički neodređeni problemi. Koncentracija naprezanja i St. Venantov princip. Uvijanje okruglog štapa. Izrazi za naprezanja i kotove zakreta. Dimenzioniranje. Statički neodređeni zadaci. Savijanje ravnog štapa. Izrazi za normalno i posmično naprezanje, povoljni oblici presjeka štapa. Diferencijalna jednadžba savijanja. Određivanja progiba i nagiba metodom analogne grede. Statički neodređeni zadaci. Energija deformiranja. Energija promjene obujma i energija promjene oblika. Teorije čvrstoće. Auditorne vježbe. Prorađuju se zadaci u skladu s gradivom izloženom na predavanju. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15049>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2406/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15049>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11165/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance