[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15776/2005/45090>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15776/2005/45090>
sisvu:description Sadržaj predavanja Definicija osnovnih pojmova. Utjecajni elementi na tehnološki proces, vanjski i unutarnji. Utjecaj tipa i načina odvijanja proizvodnje na oblikovanje tehnoloških procesa. Tehnološka analiza proizvoda i dijelova proizvoda. Metode rješavanja mjernih lanaca. Definicija i mjesto definicije tehnološkog procesa. Uloga i vrste tehnološke dokumentacije, stupnjevi razrade tehnološkog procesa. Strukturiranje tehnološkog procesa. Operacija i njezina rasčlana. Materijal izrade. Tehnološke baze. Režimi rada i kategorije vremena. Proizvodna oprema, alati, naprave i pribori. Kriteriji kod izbora specijalnih alata. Grupna obrada. Višestrojno posluživanje. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne 85%. Vježbanje tehnološke analize na primjerima. Izračun i određivanje elemenata režima rada kod različitih postupaka obrade. Proračun snage rezanja. Dimenzioniranje alata. Određivanje hoda alata kod raznih postupaka. Vježbe su konstrukcijske 15%. Samostalna izrada primjera iz sadržaja vježbi. Provjera znanja Ispit pismeni i usmeni. Preduvjeti za upis kolegija Odslušan kolegij Obrada materijala. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15776>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15776>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5819/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance