[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15778/2006/87946>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15778/2006/87946>
sisvu:description Sadržaj predavanja Transsonično strujanje. Miješanje dviju struja. Reverzibilno i ireverzibilno miješanje i stupanj nepovrativosti. Rasplinjavanje. Analiza rasplinjavanja u plinskom generatoru. Uzdušni plin. Miješani plin. Vodeni plin. Mollier-Hofmannov dijagram rasplinjavanja. Nauka o prijelazu topline. Provođenje topline. Prijenos topline konvekcijom. Diferencijalne jednadžbe strujanja i prijelaza topline. Oberbeckov matematički model. Teorem sličnosti. Svojstva tvari. Nametnuta konvekcija. Slobodna konvekcija. Prijenos topline u cijevima. Prijenos topline kod promjene agregatnog stanja. Numeričko rješavanje problema prijelaza topline konvekcijom i provođenjem. Koeficijent prolaza topline. Tehnički izmjenjivači topline. Jedinstveni proračun izmjenjivača topline. Zračenje topline. Crno tijelo. Stefan-Boltzmannov zakon. Selektivno zračenje plinova. Izmjena topline zračenjem. Vlažni zrak. Mollierov hx-dijagram. Jedinična težina vlažnog zraka. Promjene stanja vlažnog zraka. Psihrometar. Sušenje robe. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne (100%). Studenti samostalno, odnosno uz pomoć asistenta, rješavaju zadatke iz sadržaja kolegija. Provjera znanja Provjera znanja (ispit) vrši se na kraju odslušanog predmeta. Provjera je pismena i usmena. Preduvjeti za upis kolegija Odslušan kolegij Nauka o toplini I. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15778>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15778>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9632/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance