[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15799/2005/45118>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15799/2005/45118>
sisvu:description Sadržaj predavnja Definicija i osnovna podjela turbostrojeva. Osnovne energetska jednadžba turbostrojeva. Moment i snaga turbostrojeva. Klasične metode izbora turbostrojeva: primjene dimenzijske analize, rezultata modelskih ispitavanja i teorije sličnosti za izbor stroja; prijenos rezultata sa modela na izvedbu. Radne karakteristike turbostrojeva, bezdimenzijske značajke: koeficijent protoka, specifične snage i promjera, Cordierov dijagram. Gonjeni turbostrojevi. Vrste i karakteristike francisovih, kaplanovih i peltonovih turbina. Radni turbostrojevi: crpke, radijalne i aksijalne, ventilatori. Mjerenje spcifične snage crpke ugrađene u cjevovod. Utjecaj izlaznog kuta lopatice na stupanj reaktivnosti. Zajednički rad više strojeva. Ukupna karakteristika postrojenja turbostrojeva. Prirodni, regulacijski i odvodni dijelovi turbostrojeva. Regulacija rada turbostrojeva. Kavitacija. Koeficijent kavitacije. Dozvoljena sisna visina. NPSH crpki. Sadržaj vježbi Na auditornim vježbama (70%) rješavaju se zadaci iz dimenzijske analize, izbora turbostrojeva. Na laboratorijskim vježbama (15%) mjeri se radna karakteristika ventilatora. Posjet hidrocentrali ili crpnim stanicama (15%). Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Položeni ispit iz Mehanike fluida. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15799>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15799>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5826/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5828/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance