[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15871/2008/177939>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15871/2008/177940>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15871/2008/177939>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15871/2008/177940>
sisvu:description Razvoj medicinske citologije, povijesni prikaz razvoja citologije u medicini od otkrića mikroskopa do današnjeg stupnja razvoja. Osnove građe stanice: osnovni elementi građe stanice i njihova uloga u funkciji pojedinih vrsta stanica. Uzimanje materijala za citološku pretragu: način dobivanja materijala za citološku pretragu - eksfolijativna i aspiracijska metoda, te metoda otiska. Uloga citotehničara pri uzimanju materijala. Tehnička obrada materijala. Primjena citološke dijagnostike u ginekologiji: način dobivanja materijala, citološka analiza razmaza, interpretiranje nalaza, dijagnostičko značenje, sistematski pregledi. Primjena citološke dijagnostike u hematologiji i pulmologiji: način dobivanja materijala, citološka analiza razmaza, dijagnostičko značenje, interpretacija nalaza. Primjena citološke dijagnostike u ostalim medicinskim granama: primjena citološke dijagnostike u urologiji, gastroenterologiji, endokrinologiji kao i u ostalim područjima medicine - način dobivanja materijala, analiza preparata, interpretacija nalaza. Citološki kriteriji malignosti: postupak za citološko razlikovanje stanica malignih tumora od ostalih vrsta stanica. Kriteriji postavljanja dijagnoze malignih tumora i diferenciranje vrsta tumora. Organizacija citoloških laboratorija: vrste citoloških laboratorija i način njihovog rada. Kontrola kvalitete rada u citološkim laboratorijima. Vježbe: Pripremanje materijala za protočnu citometriju, izvođenje citokemijskih i imunocitokemijskih tehnika, "in situ" hibridizacija, PCR, mikroskopska kontrola rezultata. Opći pojmovi iz medicinske genetike: uvod u genetiku, definicija citogenetike. Primjena medicinske genetike: dijagnostičko značenje citogenetike i mogućnosti njene primjene u pojedinim područjima medicine. Tehničke metode u genetici: način dobivanja materijala, pripremanje kariograma, interpretiranje nalaza. Vježbe iz medicinske genetike: uzimanje materijala, pripremanje, analiza preparata. Uvjeti polaganja : redovito pohađanje predavanja i vježbi (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15871>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15871>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17279/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17288/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance