[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177744>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177745>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177746>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177747>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177748>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177749>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177798>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177799>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177800>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177801>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177802>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177803>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177744>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177745>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177746>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177747>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177748>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177749>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177798>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177799>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177800>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177801>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177802>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15875/2008/177803>
sisvu:description Razvoj kliničke kemije. Referentne i kritične vrijednosti. Ekskreti i sekreti: analiza mokraće, želučanog soka, duodenalnog soka, likvora, tjelesnih izljeva, znoja, sline, kamenaca. Ugljikohidrati: metabolizam, faktori koji djeluju na regulaciju ugljikohidrata. Glukoza, metabolizam glukoze, hipo i hiperglikemija, prag izlučivanja, dijabetes. Metode određivanja, referentne vrijednosti. Testovi opterećenja. Neproteinski dušikovi spojevi. Prirođene mane metabolizma i način njihove detekcije. Proteini. Imunokemija: način dokazivanja proteina, kvalitativna imunoelektroforeza, kvantitativno određivanje pojedinih proteina. Elektroimunodifuzija. Enzimi: definicija, kemijska priroda enzima, specifičnost, način izražavanja enzimske aktivnosti, tipovi enzimskih reakcija. Pojedini enzimi i izoenzimi i njihove metode određivanja Primjena enzimskih određivanja u dijagnostici. Lipidi. Lipoproteini, frakcije, odvajanje ultracentrifugiranjem i elektroforezom. Ukupni lipidi, trigliceridi, fosfolipidi, slobodne masne kiseline, kolesterol. Klasifikacija hiperlipoproteinemija. Elektroliti. Acidobazna ravnoteža. Ravnoteža kation - anion, kalij, natrij, kalcij, fosfor, magnezij, klor - metabolizam, metode određivanja. Distribucija vode. Uloga amonijaka. Oligoelementi. Ravnoteža kiselina - baza. Parametri acidobazne ravnoteže. Principi određivanja. Respiratorna i metabolička komponenta, saturacija kisikom, kompenzacija poremećene ravnoteže, korekcija, klinička stanja poremećene ravnoteže. Porfirini, uroporfirin, koproporfirin, porfobilinogen. Porfirija i porfirinurija. Hemoglobin. Metabolizam i metode određivanja. Abnormalni hemoglobin. Način dokazivanja. Produkti razgradnje hemoglobina. Bilirubin. Citokromi. Vitamini. Hormoni. Funkcionalni testovi: analize na rad jetrenih stanica. Biokemijska ispitivanja funkcije bubrega, pankreasa, oštećenosti srčanog mišića. Klirensi. Tumorski markeri. Automatizacija: metode rada, semimikro i mikroodređivanje, manualne metode, polu i potpuna automatizacija. Pojam kontinuiranih i centrifugalnih analiz (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15875>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15875>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17278/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17279/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17288/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17290/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance