[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/15>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/19>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/20>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/22>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/24>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15923/2006/94092>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15923/2006/94093>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15923/2006/94094>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15923/2006/94092>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15923/2006/94093>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15923/2006/94094>
sisvu:description Upoznavanje studenata s postupcima lijevanja, preradbe polimera, oblikovanja deformiranjem i obradbe odvajanjem čestica. 1. Ljevarstvo kao proizvodni proces. Taljenje i svojstva litine. Konstruiranje odljevaka (SL). 2. Kalupi jednokratni i stalni. Strojevi za kalupljenje. Konstruiranje odljevaka (ČL). 3. Kvaliteta i greške odljevaka. Konstrukcija odljevaka. Konstruiranje odljevaka (Al). 4. Automatizacija ljevaonica. Uvod i povijesni razvoj proizvodnje polimernih tvorevina. Injekcijsko prešanje-ručna ubrizgavalica. 5. Proizvodnja artefakata. Mehanička i reološka svojstva polimera. Identifikacija polimernih materijala 6. Kontinuirani postupci preradbe polimernih tvorevina. Posjeta pogonu za preradbu polimera 7. Kontinuirani postupci preradbe polimernih tvorevina. Posjeta pogonu za preradbu polimera 8. Kolokvij za tehnologije ljevarstva i preradbe polimernih tvorevina. Naprezanje plastičnog tečenja vlačnim testom. 9. Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem i tehničko-ekonomske značajke OD. Naprezanje plastičnog tečenja tlačnim testom. 10. Fizikalne osnove, sposobnost oblikovanja i trenje u postupcima OD. Stupanj djelovanja kovačkog bata s gibnjem. 11. Pojedini postupci oblikovanja deformiranjem. Duboko vučenje aksijalno simetrične posude. 12. Zagrijavanje i priprema sirovca. Značaj, razvoj i podjela postupaka obradbe odvajanjem. Prikaz glavnih i pomoćnih gibanja kod strojeva za postupke obradbe odvajanjem. 13. Geometrija alata i kinematika. Sile rezanja, snaga, toplinske pojave i trošenje reznih alata. Prikaz glavnih i pomoćnih gibanja kod strojeva za postupke obradbe odvajanjem. 14. Postupci obradbe odvajanjem alatima definirane geometrije. Mjerenje sila rezanja kod postupaka tokarenja i bušenja. 15. Postupci obradbe odvajanjem alatima nedefinirane geometrije. Nekonvencionalne obradbe. Ispitivanje postojanosti oštrice reznoga alata. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15923>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/15>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/19>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/20>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/22>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/24>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15923>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10123/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10125/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10127/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10128/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10815/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15072/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance