[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/6>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51719>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51720>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51733>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51734>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51719>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51720>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51733>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16205/2005/51734>
sisvu:description Sigurnost broda (nadzor nad gradnjom, oblik, konstrukcija, materijali, oprema). Zaštita na radu (osposobljenost posade, nezgoda, zaštita radnog mjesta, osobna zaštitna sredstva, primjena pravila, odgovornost, nadzor). Zaštitne mjere pri prodoru vode i nasukanju. Požar na brodu (uzroci, uređaji za otkrivanje, sredstva za gašenje, protupožarno odijelo, postupak gašenja, vježbe). Uređaji za spašavanje (čamci, splavi, prsluci, koluti, napuštanje broda, vježbe). Opasni teret (opće sigurnosne mjere pri ukrcaju i iskrcaju). Zaštitne mjere u luci (kretanje u luci, pristup na brod, oprema za ukrcaj i iskrcaj, kretanje po brodu, slaganje tereta). Traganje i spašavanje na moru (SAR). Hijerarhijska odgovornost časnika i brodskog osoblja strojarnice, rukovođenje osobljem strojarnice i međuljudski odnosi, ostvarivanje autoriteta, podjela dužnosti, odnosi sa časnicima i posadom palube. Ovisnost organizacije posla o raznim tipovima broda. Priprema i vođenje karakterističnih operacija brodskog pogona. Dužnosti u svezi sa sigurnošću i postupcima u opasnosti. Organizacija nadzora u strojarnici bez nadzora i s nadzorom. Preuzimanje i predaja straže ili dežurstva. Vođenje brodskih knjiga i dnevnika. Načini obučavanja na brodu. Vježbe sigurnosti. Vježbe postupaka u opasnosti. Rad s brodskim pogonom u nenormalnim uvjetima rada. Održavanje sigurnosne opreme. Obučavanje posade za rad. Metode i tehnike obučavanja. Obučavanje na greškama. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16205>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16205>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6464/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6465/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance