[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/6>
sisvu:description Pojam i karakteristike Pomorskog prava; međunarodni i nacionalni izvori pomorskog upravnog prava; međunarodni i nacionalni izvori pomorskog radnog prava; pravo mora; hrvatsko pomorsko dobro; sigurnost broda i plovidbe; organi i organizacije u zemlji i inozemstvu nadležni za sigurnost plovidbe, organizacija rada i reda u luci, dolazak broda u luku i isplovljenje iz luke; klasifikacijski zavodi, baždarenje, klasificiranje i pregledi brodova; upisnici brodova; elementi za identifikaciju broda; stvarnopravne karakteristike broda, stjecanje stvarnih prava na brodu - osobito osnivanje hipoteke i privilegiranih tražbina; brodske isprave i knjige; brodska posada; zapovjednik broda - upravni poslovi i poslovi sigurnosti broda i pothvata, komercijalni poslovi; minimalni standardi na trgovačkim brodovima; uvjeti za zapošljavanje pomoraca; zapreke osnivanju radnog odnosa na brodu, ukrcaju ili iskrcaju broda; zasnivanje radnog odnosa pomoraca; analiza klauzula ugovora o zaposlenju pomoraca; prestanak radnog odnosa pomoraca; pravo na repatrijaciju; kontrola, registriranje i evidencija podataka o vremenu i načinu prestanka, o trajanju i zasnivanju radnog odnosa pomoraca; sindikalna prava pomoraca. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16247>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16247>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/3824/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance