[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16478/2002/28196>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16478/2002/28197>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16478/2002/28196>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16478/2002/28197>
sisvu:description Statika u ravnini, komponente sile, rezultanta, ravnoteža čestice. Moment sile, spreg, ekvivalentna sila i moment, ravnoteža krutog tijela. Trenje. Težište. Komponente sile u prostoru, moment sile, ekvivalentna sila i moment, ravnoteža krutog tijela u prostoru. Nosači, jednostavne grede, unutarnje sile i momenti u presjeku, statički dijagrami, jednostavne rešetke. Temeljne vrste gibanja tijela (pravocrtno, krivocrtno gibanje čestice u ravnini, kružno, vrtnja, ravninsko, relativno). Prijenosnici i jednostavni mehanizmi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16478>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16478>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/3776/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/3797/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance