[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/2>
sisvu:description Pregled modulacijskih postupaka, vrste modulacijskih signala. Diskretna modulacija sinusoidalnog signala, ASK, FSK i PSK modulatori, formati digitalnog signala, utjecaji smetnji i šuma. Modulacija impulsnih signala. Uzimanje uzoraka. PAM, PDM, PPM modulatori. Digitalni modulacijski postupci, TDM, PCM, DPCM, kvantiziranje i kvantizatori, kompandori, 32/30 PCM, DPSK, DELTA modulacija, složeni modulacijski postupci. Digitalni signal na liniji, oblik idealnog i realnog impulsa, posljedice prijenosa u niskom propustu. Prilagodba za prijenos, formati digitalnih signala, linijski kodovi, postupci zaštite u prijenosu, regeneracija. Prijenos podataka, kanal za prijenos podataka, paralelni i serijski prijenos. Sinkronizacija. Brzine rada terminala. Priključak DTE-DCE. Kanal prijenosa, kodni kanal, zaštita podataka, protokoli. Povezivanje terminala i računala, mrežne konfiguracije. Uloga modema, komunikacijski programi, AT naredbe. Informacijski servisi i povezivanje sustava. Mikrovalna primopredajna tehnika i antenski sustavi. Mikrovalne komponente, sprežnici, usmjernici prijenosa, prijamnici i predajnici. Usmjereni radio-link. Satelitske veze. Rješenja za pojedini Inmarsat standard: A, B, C i M. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16509>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16509>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/3782/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance