[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16510/2005/51299>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16510/2005/51300>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16510/2005/51299>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/16510/2005/51300>
sisvu:description Osnove rada radio i telekomunikacijskih sustava. Osnove telekomunikacija i teleusluga u pomorstvu. Javna telefonska mreža, prijenos govora, komutacija i transmisija. PSTN, POTS-analogna i digitalna telefonija, mobilna mreža (telepoint, celulari-GSM, paging). Javni teleks, faks, prijenos podataka. Frekvencijski i vremenski multiplex. Funkcijske mobilne mreže: terestričke i satelitske. Organizacija otvorenih i zatvorenih mreža: CRS, RS, CES, SES, MES. Prespajanje, prijenos, usluge, naplata, održavanje, razvoj i nadzor. Nastajanje i širenje elektromagnetskih valova, frekventni plan i uvjeti propagacije, organizacija radiomreže, dijelovi primopredajne brodske radiopostaje, usmjerene i neusmjerene radiokomunikacije, globalne i celularne mobilne radiomreže, radio-promet, utjecaji smetnji i metode zaštite, karakteristike modulacijskih postupaka i vrste emisije i obilježavanje. Funkcionalni radio-sustavi, radio-difuzija MSI. Terestričke radioveze: selektivno pozivanje radiofonijom i tijek veze. Pozivanje s autolinkom, SelCall i DSC. Osnove DSC-a, pozivni formati. Formati uzbune, povrede, prosljeđivanja, komercijalne veze. Primjena na radnim kanalima te nastavak veze radiotelefonijom i radioteleksom. Međunarodni ITU kanali. Radioteleks-TOR, ARQ, FEC, prijam i predaja, skaniranje kanala. Satelitske veze, organizacija obalnih postaja-CES, način rada satelita. Osnove Inmarsat-standarda. Uporaba Sat-A, Sat-C, Sat-B, Sat-M i Sat-E. COSPAS/ SARSAT - EPIRB. Drugi satelitski sustavi utjecaj razvoja telekomunikacija na brodske komunikacije, uvođenje novih usluga. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16510>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/275/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/16510>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6448/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance