[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/71>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17326/2008/178280>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17326/2008/178281>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17326/2008/178282>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17326/2008/178280>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17326/2008/178281>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17326/2008/178282>
sisvu:description Predmet se nadovezuje na znanja stečena iz primjene osobnih računala i sadržaja nastave o komjutorizaciji u radiologiji. Predaju se i vježbaju nove tehnike zapisa i pohranjivanja podataka, optimalizacija rada s kompjutorima u radiološkoj struci, zadnja tehničko-medicinska dostignuća, korelacija anatomskog i funkcionalnog oslikavanja, teleradiologija, uloga računala u cjelokupnom radu na rengenu i u bolnici. Uvjeti i postoci prevalencije digitalne nad klasičnom praksom rada u radiološkoj djelatnosti u nas sada i u budućnosti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17326>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/71>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17326>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17287/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance