[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70952>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70953>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70954>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70955>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70956>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70957>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/13>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/14>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/15>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/16>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/17>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/18>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/19>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/20>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/21>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/22>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/23>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/24>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/25>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/26>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17366/2004/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70952>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70953>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70954>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70955>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70956>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17366/2004/70957>
sisvu:description I. Obavijesno (u osnovnim vremenskim, prostornim i jezičnim odrednicama): praslavenski jezik, slavenski jezici, južnoslavenski prajezik i njegovo grananje. Općeslavenski književni (staroslavenski) jezik: pojam, termini i sadržaji, njegovo mjesto među slavenskim jezicima i značenje za izučavanje povijesti slavenskih jezika. Počeci slavenske pismenosti. Ćiril i Metod. Značenje njihova djela za slavenske narode u stvaranju slavenskih azbuka i slavenskog književnog jezika za kulturu Slavena. Traktat crnorisca Hrabra i kontinuitet ideoloških osporavanja ćirilometodskog koncepta. Grafijski sustav glagoljice: obla, općeslavenska do konca 12. stoljeća (najvažniji korpus: Zografsko evanđelje, Marijansko evanđelje, Kijevski listići, četveroevanđelja i izborna evanđelja). Pojam redakcije i recenzije (hrvatska redakcija: Bečki listići). Ćirilica kanonskog razdoblja (Savina knjiga, Suprasaljski zbornik, Ostromirovo evanđelje). Jezik i stil najstarijih slavenskih spisa kanonskog razdoblja. Bosančica (Listina krstijana Radoslava, Listina bana Kulina). Uporaba ćirilice na hrvatskom prostoru. Uglata (granata, hrvatska) glagoljica kao pisani odraz hrvatskog tipa crkvenoslavenskog jezika (hrvatske redakcije), i kao zasebnog hrvatskog kulturnog znaka na razmeđu kultura Istoka i Zapada u rasponu od 12. stoljeća do u naše vrijeme (od Bašćanske ploče do konca 19. stoljeća). Glagolizam u Hrvata kao kulturni fenomen. Rukopisni zbornici liturgijskog i neliturgijskog štiva. Prva hrvatska i južnoslavenska tiskana knjiga (Misal 1483). Hrvatske inkunabule i tiskare. Jezik srednjovjekovnih hrvatskih tekstova. Crkvenoslavenska i narodna jezična sastavnica (čakavska, kajkavska, štokavska), te njihovo prožimanje. Narodni jezik u pravnim spisima (Vinodolski zakon, statuti i urbari). Počeci latiničke pismenosti u Hrvata (Šibenska molitva). Umjetnost riječi u hrvatskim tekstovima srednjega vijeka (Zapis popa Martinca, Pismo Nikole Modruškoga). Udio književnojezične srednjovjekovne strukture u strukturama kasnijih razdoblja hrvatske književnojezične (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17366>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17366>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4439/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4440/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance