[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/13>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/14>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/15>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/16>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/17>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/18>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/19>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/20>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/21>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/22>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/23>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/24>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/25>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/26>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/27>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/28>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/29>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/30>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/31>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/32>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/33>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/34>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/35>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/36>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17370/2005/9>
sisvu:description I. Počeci pismenosti u Slavena i Hrvata. Ćirilometodska misija i njena baština u Hrvatskoj. Prvi spomenički, rukopisni i tiskani primjeri hrvatske srednjovjekovne pismenosti i književnosti. Opća značajka hrvatske srednjovjekovne književnosti i uvjeti u kojima se razvijala. Glagoljica i glagoljaštvo kao društveni i estetski fenomen u Hrvata. Latinica u Hrvata i bosanica u Hrvata. Književnost na tim pismima i njihovo predmetnotematsko i izričajno prožimanje. Zlatni vijek hrvatske glagoljske književnosti. Žanrovska struktura hrvatske srednjovjekovne književnosti (liturgijski i izvanliturgijski tekstovi/žanrovi). Metrička, metametrička, predmetnotematska, intertekstualna, stilistička, jezična i ostale strukture reprezentativnih djela iz svih žanrova hrvatske srednjovjekovne književnosti. Hrvatska srednjovjekovna književnost kao izvorište originalnih djela i kao posrednik između ostalih europskih, navlastito slavenskih književnosti. Istočno i zapadno u našoj tadašnjoj književnosti. Prijevodi i originalnost. Intermedijalni kôd. Pojava tiskarstva u Hrvata. Značenje nekih estetskih struktura hrvatskog srednjovjekovlja za kasnije stilske formacije, razdoblja, itd., i njihova specifikacija na formalnim, društvenim i povijesnim razinama. II. Kulturološka i poetološka slika renesanse. Temeljne značajke europske renesanse. Počeci renesansne poezije u Hrvatskoj. Prva petrarkistička generacija (zbornik Nikše Ranjine iz 1507, Dž. Držić, Š. Menčetić). Petrarkizam i njegove distribucije u nas i u europskim književnostima (bembizam, kariteanski p., lyonski p.). Hrvatska i latinska djela M. Marulića. Pjesničko i dramsko djelo M. Vetranovića. Refleksi srednjovjekovne poetike u hrvatskih renesansnih pisaca. Žanrovi dramske književnosti u nas i njihovi pisci. Žanrovi: pastorala, komedija, farsa, maskerata, itd. Pisci: M. Pelegrinović (v.s. "Čubranović"), N. Nalješković, H. Lucić, M. Benetović, A. Sasin. Posebna pozornost darovana je svim razinama djela M. Držića. Poetika renesansne drame na primjerima M. Držića i H. Lucića. Pastirski (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17370>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17370>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4648/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4649/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance