[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17375/2004/38926>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17375/2004/38927>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17375/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17375/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17375/2004/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17375/2004/38926>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17375/2004/38927>
sisvu:description Uvodno predavanje: filozofija i njene grane. Filozofija religije: argumenti za postojanje Boga. Problem zla u svijetu. Etika: tko uživa zaštitu morala? Deontološki pristup moralu. Konzekvencijalistički pristup moralu. Praktična etika: eutanazija. Metaetika. Kako učiniti svoj život smislenim: samoostvarenje. Konzervatizam i razumno ugodan život. Filozofija politike: legitimnost političkog autoriteta (Hobbes i Locke). Moć u politici, politički realizam (Machiavelli). Distributivna pravda (Rawls i Nozick). Spoznajna teorija: skepticizam i problem postojanja vanjskog svijeta. Reakcije na skepticizam. Porijeklo spoznaje: empirizam i racionalizam. Filozofija znanosti: urušavanje apriorne spoznaje (prostor-vrijeme). Problem znanstvene metode: induktivizam i falsifikacionizam. Problem znanstvene metode: utjecaj povijesti znanosti (Kuhn, Feyerabend). Problem znanstvene metode: sinteza povijesti i preskripcije (Lakatos). Filozofija duha: odnos duše i tijela. Filozofija duha: poteškoće glavnih teorija o svijesti. Računala i ljudski um. Estetika: klasične teorije umjetnosti. Estetika: suvremene teorije umjetnosti. Estetika: vrednovanje umjetničkog djela. Završna riječ i osvrt na pređeno gradivo. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17375>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17375>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4439/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4440/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance