[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17390/2004/38944>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17390/2004/39023>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17390/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17390/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17390/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17390/2004/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17390/2004/38944>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17390/2004/39023>
sisvu:description PODATKOVNO OPISIVANJE OBJEKTIVNE STVARNOSTI: Pojam podatka, pojam informacije, načini zapisivanja podatka, materijalni nosioci podatkovnog sadržaja, strukture podataka, informacijski sustav, metode prikupljanja podataka, funkcije i elementi informacijskog sustava, veza informacijskog i organizacijskog sustava, odnos informacijskog i komunikacijskog sustava, područja primjene informacijskih sustava. RAČUNALO KAO DIO INFORMACIJSKOG SUSTAVA: Razvitak obrade podataka, izgled, namjena i osnovni dijelovi školskog računala, brojevni sustavi, osnovni logički elementi, logički sklopovi, algebra sudova, kodiranje i kodovi u računalnom sustavu, ulazno-izlazne jedinice, veza s organizacijskim sustavom. funkcijski model računalnog sustava. SUSTAVSKA PROGRAMSKA PODRŠKA I PROGRAMIRANJE: Elementi sustavske programske podrške, pojam operativnog sustava, vrste i funkcije operativnog sustava, generacije programskih jezika, prevođenje, kompiliranje, emuliranje, blok dijagrami i dijagrami tijeka podataka, metode razvoja programskih proizvoda, algoritmi i logičke strukture. SUSTAVI ZA KOMUNICIRANJE: Sastavni dijelovi, uloga računala u komunikaciji, mreže računala, tehnološki aspekti mreže računala, prijenos podataka u mreži računala, komunikacijski protokoli i telematički servisi, zaštita podataka pri prijenosu Internet-temeljni servisi. Na vježbama studenti trebaju ovladati osnovama informatičke pismenosti kao temeljem za daljnji studij. Vježbe se izvode na IBM PC kompatibilnim računalima s odgovarajućom programskom podrškom (WINDOWS okruženje, Microsoft Office alati, te korištenje osnovnih CARNet i Internet servisa). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17390>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17390>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4452/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance