[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17457/2004/39187>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17457/2004/39188>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17457/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17457/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17457/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17457/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17457/2004/5>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17457/2004/39187>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17457/2004/39188>
sisvu:description Što je filozofija, filozofska područja i osobitost filozofskih pitanja i problema. Etička problematika: a) etičke teorije u povijesti filozofije; b) etika vrlina, pitanje naravi moralnih vrijednosti i normi, univerzalnost i relativnost moralnih vrijednosti, problem prosudivanja moralnosti postupaka (namjera i čin), odnos etike dužnosti (deontološka etika) i konzenkvencijalističke etike, autonomna i heteronomna etika, vrijednosni objektivizam i subjektivizam (realizam i anti-realizam), relativizam i univerzalizam, racionalizam i emotivizam; primjenjena etika; c) etičko-anrtopološka pitanja (problem smrti, smisla postojanja i sl.) Spoznajno-teorijska problematika: a) pregled spoznajno-teorijskih stajališta u povijesti filozofije; b) izvor spoznaje (racionalizam, empirizam, kriticizam, iracionalizam i dr.), pitanje istinitosti spoznaje i doseg spoznaje (realizam i anti?realizam), mehanizmi spoznaje (percepcija, zaključivanje, memorija i dr.), problem urodenosti znanja (a priori i a posteriori), problemi kognitivne znanosti Ontološka problematika: a) pregled ontoloških stajališta u povijesti filozofije; b) problem postojanja vanjskog svijeta (realizam, anti-realizam, verifikacionizam), odnos uma i tijela (materijalizam ili fizikalizam i njegove suvremene forme, dualizam, idealizam), sloboda volje i determinizam (kompatibilizam, inkompatibilizam, (ibertarijanizam) Dio sadržaja se prilagođava studijskoj grupi: a) estetika - povijesni pregled estetičkih stajališta, estetika "odozdo" i estetika "odozgo", pojam tijepog, ukusa, genija i sl.; b) filozofija matematike - pregled temeljnih stajališta (empirizam, nominalizam, nativizam, platonizam i dr.); c) filozofija jezika - pregled temeljnih stajališta, problem značenja (mentalizam, platonizam, referencijska teorija značenja) i dr. d) filozofija psihologije - pregled temeljnih problema, kompjuterska metafora, psiholingvistika, teorije racionalnosti i dr.; e) filozofija politike - pregled temeljnih stajališta, pojam pravednosti, teorije pravde i dr. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17457>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17457>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4450/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4451/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4452/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4453/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4454/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4455/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4456/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4457/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance