[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/178437>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/178438>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/276743>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/276744>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/178437>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/178438>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/276743>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17465/2008/276744>
sisvu:description Temeljni pojmovi vezani za medicinske informacijske sustave. Uloga elektroničkog računala u mjernoj tehnici i laboratorijskoj obradi podataka. Planiranje i organizacija uvođenja elektroničkih računala u laboratorijski radni tok. Skup informacija i standardizacija te modeliranje laboratorijskih podataka. Unos laboratorijskih podataka iz zahtjeva ( uputnica ) u računalo, izrada radnih naloga i bar - kod naljepnica. Prihvat, procjena i provjera rezultata pretraga te izrada i dostava nalaza. Pohrana laboratorijskih podataka i mogućnost jednostavnog pristupa podacima kako za pretraživanje i uspoređivanje podataka tako i za izradu financijskih izvješća ( faktura ) te raznih poslovnih izvješća ( mjesečna izvješća izvršenog rada ). Povezivanje laboratorijskih podataka s ostalim medicinskim podacima, tj. s medicinskim zapisom o bolesniku. Integriranje laboratorijskog informacijskog sustava u bolnički informacijski sustav. Sigurnosni rizici i zaštita od zloporaba te integracija sigurnosnim mjera radi cjelovite zaštite laboratorijskog informacijskog sustava. Primjena suvremenih informatičkih metoda kao što su računalne mreže, Internet, elektroničko poslovanje, Telemedicina, ekspertni sustavi i sl. u laboratorijskoj praksi. Veza znanstvenih i stručnih informacija sa zdravstvenim informacijskim sustavima te njihovo značenje za razvoj laboratorijske dijagnostike. Vježbe : Praktična primjena pojedinih nastavnih jedinica u individualnom radu studenata. Modeliranje laboratorijskih podataka kroz izradu zahtjeva ( uputnica ) za izradom laboratorijskih pretraga. Unos podataka iz zahtjeva te izrada radnih naloga i bar - kod naljepnica. Unos rezultata pretraga i izrada nalaza. Pristup i pretraživanje podataka u laboratorijskoj bazi podataka. Izrada mjesečnih izvješća obavljenog rada. Izrada shematskog prikaza organizacije laboratorijskog informacijskog sustava za centralizirani klinički laboratorij, tj. prikaz mrežnog povezivanja elektroničkih računala i laboratorijskih uređaja kroz PowerPoint prezentaciju. Za vježbe se koriste aplika (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17465>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17465>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17288/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance