[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17871/2005/58690>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17871/2005/58690>
sisvu:description Titranje. Valovi. Geometrijska optika: refleksija, lom, Fermatov princip, leće, prizme, zrcala, optički uredjaji, oko. Valna optika: Huygensov princip, interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti. Brzina svjetlosti i relativistički efekti. Kvantna fizika i kvantna optika: uvod u kvantnu fiziku, kvantna optika, laseri, holografija, elektronski mikroskop. Interakcija elektromagnetskog zračenja sa sredstvima. Optičke pojave u atmosferi i optičke varke. Fotometrija. Mehanički i akustički valovi. Primjene fizike valova i značaj za suvremene tehnologije. Fizika valova u nastavi fizike u školama. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17871>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17871>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5904/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5908/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance