[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17883/2005/58692>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17883/2005/58692>
sisvu:description O mjerenjima i prikazivanju rezultata mjerenja. O računu pogrešaka i obradi rezultata. Praktikum je organiziran u 11. vježbi: Mjerenje duljina i određivanje polumjera zakrivljenosti sfernih ploha. Određivanje teške i trome mase. Određivanje gustoće tijela i tekućina. Proučavanje jednoliko ubrzanoga gibanja (Atwoodov padostroj). Harmonijsko titranje i torzija. Provjeravanje zakona za rotaciju tijela, određivanje momenta tromosti tijela i fizičko njihalo. Površinska napetost i viskoznost tekućina. Strujanje fluida i aerodinamički uzgon. Električni strujni krugovi. Unutarnji otpor izvora i proširivanje mjernoga područja ampermetra i voltmetra. Električni otpor, induktivnost zavojnice i kapacitet kondenzatora. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17883>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17883>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5904/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5908/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance