[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17895/2005/58921>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17895/2005/58921>
sisvu:description Baza podataka, sustav za upravljanje bazom podataka, metode razvoja IS, Modeliranje podataka, metoda entiteti-veze, objekti, ograničenja nad modelom, operacije, Relacijski model baze podataka, relacijska algebra, SQL, normalizacija. Mrežni model, hijerarhijski model, datotečni model, fizičko modeliranja podataka, metode pristupa slogovima, distribuiranje podataka, upravljanje podacima. Proces modeliranja podataka. CASE alati. Operacije nad podacima. Na seminaru studenti stječu znanja o modeliranju podataka. Uz pomoć i samostalno izgrađuju svoje prve modele podataka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17895>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17895>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5903/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance