[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17896/2005/58445>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17896/2005/58446>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17896/2005/58445>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17896/2005/58446>
sisvu:description Morfologija. Morfologija i morfonologija. Morfem i alomorf. Fonemski sastav riječi. Morfemski sastav riječi. Vrste riječi. Leksičke značajke imenica. Gramatičke značajke imenica. Imenice muškog roda. Prozodija imenica muškog roda. Imenice srednjeg roda. Prozodija imenica srednjeg roda. Imenice ženskog roda. Prozodija imenica ženskog roda. Leksičke i gramatičke značajke pridjeva. Neodređeni i određeni lik pridjeva. Stupnjevanje pridjeva. Naglasni tipovi pridjeva. Leksičke i gramatičke značajke zamjenica. Vrste zamjenica. Sklonidba zamjenica. Prozodijska obilježja zamjenica. Brojevi. Sklonidba brojeva. Prozodijska obilježja brojeva. Glagoli. Vrste glagola. Glagolske kategorije (vid, rod, broj, lice). Glagolske kategorije (stanje, vrijeme, način, povratnost). Glagolske osnove i nastavci. Infinitiv i prezent. Aorist i imperfekt. Perfekt i pluskvamperfekt. Futur I. i futur II. Imperativ i optativ. Kondicional I. i kondicional II. Glagolski prilog sadašnji i prošli. Glagolski pridjev radni i trpni. Prva vrsta glagola. Druga, treća i četvrta vrsta glagola. Peta i šesta vrsta glagola. Naglasni tipovi glagola. Prilozi. Prijedlozi. Veznici, uzvici i čestice. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17896>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17896>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4648/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4649/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance