[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
sisvu:description Osnova programa obuhvaća proučavanje historijske gramatike i proučavanje povijesti hrvatskog književnog izraza. Obje se analize temelje na prikazu zakonitosti u evoluciji trodijalekatskih podataka od početka hrvatske pismenosti do konca 19. stoljeća, tj. do prihvaćanja današnjega jezičnog standarda. U tu se svrhu posebno obrađuju historijska fonologija i historijska morfologija, a pregledno historijska tvorba i sintaksa. Historijska fonologija: Praslavenski vokalizam u odnosu na vokalizam praindoeuropskog jezika (uzroci i kronologija mijena). Vokalizam starohrvatskog jezika u dopovijesnom razdoblju (inventar, podrijetlo vokala, korelacija u sustavu). Promjene u starohrvatskom vokalizmu ranog balkanskog razdoblja (uzroci promjena, kronologija, uspostavljanje novih opreka). Sudbina "jerova" u hrvatskom jeziku (pozicije, razlozi u sustavu, artikulacijski pomaci). Sudbina "jata" u hrvatskom jeziku (podrijetlo, artikulacija, promjene koje izaziva, uzroci prijelaza u druge vokale). Južnoslavenske vokalizacije slabog "šva" (uzroci i pozicije). Sudbina "jerija" i nazalnih vokala u hrvatskom jeziku. Konsonantski inventar praslavenskog jezika (početni sustav u odnosu na sustav praindoeuropskog jezika, uzroci i kronologija mijena, sustav u završnoj fazi). Palatalizacije (definicija, smjer, uzroci, rezultati, kronologija). Jotacije (definicija, uzroci, kronologija, rezultati). Problem fonema /r'/, /3/, /h/, nastanak fonema /f/ i /3/. Posljedice gubitka "jerova" na konsonantski inventar i distribuciju konsonantskih fonema. Akcenatski sustav praslavenskog jezika (inventar, fiziologija, akcenatska distribucija, akcenatski pomaci). Akcenatski sustav starohrvatskog jezika u najranijoj balkanskoj fazi (inventar, provenijencija, distribucija, prijenosne funkcije). Pojava troakcenatskog sustava u hrvatskom jeziku (pojava zavinutog akcenta, uzroci, fiziologija, pozicija akuta). Karakteristike troakcenatskog sustava u hrvatskom jeziku (inventar i fiziologija akcenata, podrijetlo i distribucija, odrazi starijih stanja, današnja opća st (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17897>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17897>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9269/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance