[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
sisvu:description 1. Obavijesno (u osnovnim vremenskim, prostornim, socijetalnim i jezičnim odrednicama): razvoj i uspostava hrvatskoga jezika u najstarijim razdobljima (zapadni južnoslavenski protojezik i starojezično razdoblje, skica predmigracijskoga prostiranja narječja i njihovih dijalekata). 2. Podrobno (u pravilima): 2.1 Današnje teritorijalno prostiranje idioma čakavskoga narječja. Razlikovni jezični kriteriji najvišega ranga koji čakavsku formaciju određuju kao zaseban sustav ranga narječja. Razlikovni jezični kriteriji nižega ranga koji nisu svojstveni čakavskomu narječju u cjelini nego dijelove čakavskoga narječja - bilo kao dijalekte apstraktnoga ranga, bilo kao grupacije govora konkretnoga ranga - blisko povezuju s dijalektima ili dijelovima dijalekata drugih dvaju narječja hrvatskoga jezika. Arealne i lokalne jezične razlikovnosti svojstvene čakavskim idiomima konkretnoga ranga. 2.2 Današnje teritorijalno prostiranje idioma kajkavskoga narječja. Razlikovni jezični kriteriji najvišega ranga koji kajkavsku formaciju određuju kao zaseban sustav ranga narječja. Razlikovni jezični kriteriji nižega ranga koji nisu svojstveni kajkavskomu narječju u cjelini nego dijelove kajkavskoga narječja - bilo kao dijalekte apstraktnoga ranga, bilo kao grupacije govora konkretnoga ranga - blisko povezuju s dijalektima ili dijelovima dijalekata drugih dvaju narječja hrvatskoga jezika. Arealne i lokalne jezične razlikovnosti svojstvene kajkavskim idiomima konkretnoga ranga. 2.3 Današnje teritorijalno prostiranje idioma štokavskoga narječja. Razlikovni jezični kriteriji najvišega ranga koji štokavsku formaciju određuju kao zaseban sustav ranga narječja. Razlikovni jezični kriteriji nižega ranga koji nisu svojstveni štokavskomu narječju u cjelini nego dijelove štokavskoga narječja - bilo kao dijalekte apstraktnoga ranga, bilo kao grupacije govora konkretnoga ranga - blisko povezuju s dijalektima ili dijelovima dijalekata drugih dvaju narječja hrvatskoga jezika. Arealne i lokalne jezične razlikovnosti svojstvene štokavskim idiomima konkretn (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17898>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17898>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9269/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance