[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/125/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18043/2004/45329>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18043/2004/45330>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18043/2004/45331>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/18043/2004/1>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18043/2004/45329>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18043/2004/45330>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18043/2004/45331>
sisvu:description cilj: Podučiti studente kemijskog inženjerstva i tehnologije o osnovama električnih i elektroničkih uređaja. Objasniti osnovne spojeve, logiku, djelovanje i primjenu. opis: Program predavanja: Električni krug i sastavni dijelovi (vodiči i izolatori, otpornik, kondenzator, zavojnica). Naponski i strujni izvori. Krugovi istosmjerne i izmjenične struje i metode proračuna. Osnovni pojmovi o elektromagnetskim krugovima i dijelovima. Mjerila i pokazni mjerni instrumenti. Mjerenje osnovnih električnih veličina. Klasa točnosti. Pogreške pri mjerenju. Mjerni spojevi. Pisala i crtala. Elektronički elementi: diode, tranzistori, operacijska pojačala, thyristori, solarne ćelije itd. Svojstva, parametri, izvedba, oznake i simboli. Primjena. Osjetila i dojavnici vatre i dima. Električni strojevi u kemijskoj procesnoj industriji. Izvedba i karakteristike motora. Izvedba i karakteristike transformatora. Proizvodnja, prijenos, razdioba i potrošnja električne energije. Prilagođenje snage. Ekonomična upotreba električne energije. Opće tehničke odredbe za električne instalacije u procesnoj industriji. Zaštitne mjere, uzemljenje i zaštitni spojevi. Program vježbi: Izvori napajanja. Naponski izvor. Strujni krug. Mjerila električnih veličina. Mjerila napona, struje i snage. Oscilatori i generatori funkcija. Elektronički elementi. Poluvodičke diode. Bipolarni i unipolarni tranzistori. Thyristor i triac. Operacijska pojačala. Logički sklopovi. Vlastita konstrukcija i izvedba panela s osnovnim električnim spojevima za demonstraciju rada logičkih sklopova I, ILI, NE, NI itd. vrata. Zaštitni krugovi. Vlastita konstrukcija i izvedba panela s osnovnim električnim spojevima za denonstraciju rada zaštitnih krugova. Osigurači. Zaštitne sklopke i releji. Transformator. Vlastita konstrukcija i izvedba panela s osnovnim električnim spojevima za denonstraciju rada transformatora. Elektromotori. Demonstracija rada različitih konstrukcija i izvedbi elektromotora. Načini reguliranja broja i smjera okretaja elektromot (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18043>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/125/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18043>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5885/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance