[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18386/2005/76548>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18386/2005/76548>
sisvu:description Sadržaj predavanja Uvod, definicija konstruiranja. Vrste konstruiranja. Proces konstruiranja. Smjernice za oblikovanje strojarskih konstrukcija. Tehnološki ispravno konstruktivno oblikovanje strojnih dijelova u odnosu prema izmjenjivosti i u odnosu na montažu. Ispravno oblikovanje odljevaka, zavarenih dijelova i sklopova, kovanih dijelova, dijelova od lima. Oblikovanje u odnosu na obradu odvajanjem čestice. Lake konstrukcije. Načela konstruiranja/projektiranje: jednoznačnosti, jednostavnosti, sigurnosti, toka sile, podjela zadatka, samopomoći, stabilnosti. Opće metode rješavanja tehničkog problema. Osnova strojarskih sistema. Funkcionalna, radna, konstruktivna i sistemska zavisnost. Raščišćavanje zadatka. Koncipiranje varijanti. Projektiranje. Konstrukcijske razrada. Konstruktivni nizovi. Modularni proizvodi. Sadržaj vježbi Auditorne 50%, konstrukcijske 50%. Metodičko obrađivanje konstrukcijskog zadatka. Provjera znanja Usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Nema. preduvjeta (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18386>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18386>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6393/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance