[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/11>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/15>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18389/2008/187396>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18389/2008/187397>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18389/2008/187396>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18389/2008/187397>
sisvu:description Sadržaj predavanja Uvod. Teorija naprezanja. Navierove jednadžbe naprezanja u Deseartesovom, cilindričnome i sfernom koordinatnom sustavu. Cauchyjeve jednadžbe naprezanja. Transformacije naprezanja. Transformacije komponenata naprezanja. Teorija deformacija. Male deformacije. Cauchyjeve jednadžbe deformacije u Deseartesovom, sfernom i cilindričnom koordinatnom sustavu. Transformacija deformacije. Tenzor malih deformacija. Veza između naprezanja i deformacije. Generalizirani Hookeov zakon. Duhamel - Neumannove jednadžbe. Rješavanje problema teorije elastičnosti. Navier - Lameove i Beltrami - Michellove jednadžbe. Osnove energetskog i numeričkog pristupa rješavanja problema teorije elastičnosti. Osnove metode konačnih elemenata. Osnove ravninskih problema teorije elastičnosti. Osnove teorije viskoelastičnosti. Izrazi teorije viskoelastičnosti, materijali i modeli. Osnove teorije plastičnosti. Granica tečenja. Kriteriji tečenja. Primjeri elastoplastične analize strukturnih elemenata. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne i konstrukcijske (50%: 50%), a obrađuju se primjeri u skladu s predavanjima iz područja naprezanja, deformacija, ravninskih problema teorije elastičnosti, viskoelastičnosti i elastoplastične strukturne analize. Provjera znanja Ovisno o usmjerenju ispit je pismeni i/ili usmeni ili se ocjena donosi na osnovi uspješnosti rješavanja zadataka na vježbama. Preduvjeti za upis kolegija Nema preduvjeta (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18389>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/11>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/15>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18389>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18195/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18209/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance