[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18392/2006/87926>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18392/2006/87926>
sisvu:description Sadraj predavanja Kinematika mehanizama. Odreivanje stupnjeva slobode gibanja. Motorni, kulisni i zglobno-poluni mehanizmi. Planovi brzine i ubrzanja. Dinamika mehanizama. Inercijske sile, pritisci u zglobovima. Dinamike jednadbe gibanja mehanizama. Uravnoteenje mehanizama. Uravnoteenje motora s jednim i vie cilindara. Kinematika i dinamika rotora. Uravnoteenje rotora u jednoj, dvije i vie ravnina. Kruti i elastini rotori. Strojevi za uravnoteenje i njihova teorija. Sadraj vjebi Auditorne vjebe sa rjeavanjem primjera iz predavanja. Program sa jednim zadatkom. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit nakon predaje programa. Preduvjeti za upis kolegija Odsluani kolegiji Kinematika i Dinamika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18392>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18392>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9688/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance