[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/181>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/182>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/183>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/184>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/185>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18463/2006/69959>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18463/2006/97854>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18463/2006/97855>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18463/2006/69959>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18463/2006/97854>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18463/2006/97855>
sisvu:description 1. DEFOMACIJSKI STROJEVI: Gruba podjela deformacijskih strojeva prema deformacijskim postupcima. Suvremena kretanja u gradnji strojeva i aparata. Prikaz svjetske proizvodnje def. str. 2. Valjački strojevi: Osnovne vrste valjačkih stanova. Građa valjačkog stana, valjačkog stroja, pruge i valjaonice. Svojstva duo, trio, kvarto i stana s više valjaka. Kontinuirana i tandem valj. pruga. 3. Batovi:Gravitacijski, zračni i parni i hidraulični. Batovi za slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima. Radna moć. Dvoradni i protuudarni batovi. Dobre i slabe strane različitih vrsta batova. 4. Vretenaste preše (tijesci): Vretenaste preše s ciklički pokretljivim i stalno rotirajućim zamašnjakom. Nazivna sila Vretenaste tarne, vretenaste hidraulične i vretenaste električne preše. Graf sila ? put. 5. Mehaničke preše (tijesci): Konstrukcijska građa, izvedbe inercijskog bloka, tijela i mehanizma malja. Krutost preša Brzina malja u radnom području. Radna moć. Nazivna sila i sila tlačenja. Nazivni kut 6. Hidraulične preše (tijesci): Osnovni elementi. Hidraulični sustav neposrednog i posrednog kruga. Izvedbe preša. Hidraulične preše za isprešavanje, hladno utiskivanje i inkrementalno oblikovanje. 7. Deformacijski strojevi u proizvodnim jedinicama. Energetski stupanj djelovanja, proizvodnost, održavanje. Prikaz izvedbi automatiziranih proizvodnih jedinica s deformacijakim strojevima. 8. Kolokvij/test. Uvod, značaj i podjela alatnih strojeva. Sklopovi alatnih strojeva: postolja, vodilice. Izračun sila, snage i momenta kod tokarenja, glodanja i bušenja 9. Izvedbe i tehničko-tehnološke mogućnosti alatnih strojeva. Izbor alatnih strojeva. Glavni, posmični i pomoćni prigoni alatnih strojeva. Sklop glavnog vretena. Izračun vremena obrade za klasičnu i NU tokarilicu. 10. Alatni strojevi s glavnim rotacijskim gibanjem. Klasične tokarilice i glodalice. Izračun parametara za obradu zavojnice na glodalici s univerzalnim diobenim aparatom. 11. Alatni strojevi za obradu provrta - bušilice. Alatni strojevi za završnu obrad (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18463>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/181>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/182>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/183>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/184>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/185>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18463>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10856/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10857/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10858/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10859/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10861/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance