[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/198>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/248>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18571/2006/109108>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18571/2006/109109>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18571/2006/109108>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18571/2006/109109>
sisvu:description Razvoj funkcije kvalitete. Kvaliteta danas. Trendovi razvoja. Temeljni pojmovi iz područja kvalitete. Rasprava o značenju kvalitete. Pojašnjenje razlika između kontrole kvalitete, osiguravanja kvalitete i upravljanja kvalitetom. Primjeri. Sustavi upravljanja kvalitetom. Temeljna načela upravljanja kvalitetom. Procesni pristup. Prikaz sastavnica norme ISO 9001:2000. Rasprava. Dokumentacija sustava kvalitete. Sustavi upravljanja okolišem. Prikaz primjera dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom. Primjeri zapisa kvalitete. Upravljanje rizicima. Samoprocijenjivanje. Svjetske nagrade za kvalitetu. Auditi kvalitete. Vrste audita. Upitnici za samoprocijenjivanje. Primjeri. Sustavi upravljanja zaštitom na radu. Upravljanje znanjem. Upravljanje rizicima. KOLOKVIJ (test) Troškovi kvalitete. Metode poboljšavanja kvalitete. Kaizen. Primjeri određivanja troškova kvalitete. Program poboljšavanja kvalitete "šest sigma". Primjer provedbe poboljšanja kvalitete korištenjem "šest sigma" pristupa. Temeljne postavke suvremene kontrole kvalitete. Taguchi-jeva filozofija. Razvoj statističkih metoda kontrole kvalitete. Primjena. Statistički podsjetnik veze uzoraka i osnovnog skupa. Normalna raspodjela. Uzorkovanje. Planovi uzorkovanja. Planovi uzorkovanja za atribute. Primjeri izbora jednostrukog, dvostrukog i višestrukog plana uzorkovanja. Računanje parametara OC i AOQ krivulje. KOLOKVIJ (test) Planovi uzorkovanja za varijable. s-metoda. Primjer računanja točaka OC i AOQ krivulje plana uzorkovanja. Uvod u SPC. Osjetljivost kontrolnih karata. Primjena. Primjer izbora plana uzorkovanja za varijable. Računanje ststističkih parametara plana (s-metoda). Kontrolne karte za atribute. Primjer p, np, u i c kontrolne karte. Kontrolne karte za varijable. Sposobnost procesa. Indeksi. Primjer x-R kontrolne karte. Računanje indeksa sposobnosti procesa. Primjena SPC i SQC softverskih paketa. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18571>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/198>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/248>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18571>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10999/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance