[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/191>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/192>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/193>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/194>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/195>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/196>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/197>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/198>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/24>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18790/2007/150650>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18790/2007/150651>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18790/2007/150652>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18790/2007/150650>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18790/2007/150651>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18790/2007/150652>
sisvu:description 1. Osnove zavojnih ploha kao dijelova površina reznih alata. Izvedbe, oblik i geometrija reznih alata prema ISO sustavu. 2. Konvolutna, evolventna i Arhimedova zavojna ploha. Zakrivljenost, torzija. Prva i druga kvadratna forma te ortogonalne trajektorije zavojnih ploha. Konstruiranje tokarskih nozeva. 3. Cilindrične zavojne plohe nejednakog koraka te konične zavojne plohe jednakog i nejednakog koraka. Crtanje zavojnih ploha pomoću računala. 4. Primjena zavojnih ploha pri projektiranju-oblikovanju glodala, svrdala te profilnih natrazno obrađenih alata. Matematičko modeliranje svrdala i glodala. 5. Primjena zavojnih ploha pri projektiranju-oblikovanju alata za izradu zupčanika, lančanika i odvalnih glodala za ozljebljena vratila. Konstruiranje tijela (drzača pločica) glodala pomoću računala. 6. Svrha, način funkcioniranja naprava i elementi naprava. Specijalne i višestezne naprave. Matematičko modeliranje i konstruiranje odvalnog glodala pomoću računala. 7. Standardne i montazno demontazne naprave za rad na CNC strojevima. Analiza i razrada tehnologičnosti izradka za konstrukciju naprava. 8. Osnove obrade plastične deformacije s razaranjem lima. Odsjecanje, probijanje, izrezivanje i probadanje lima. Način "sklapanja" Montazno-demontaznih elemenata za napravu za konkretni izradak na CNC stroju. 9. Pojedinačni i kombinirani alati za obradu lima s razaranjem materijala. Pokazivanje načina funkcioniranja pojedinačnih i kombiniranih štanci u labaratoriju za obradu plastičnom deformacijom. 10. Zahtjevi u pogledu vrste kvalitete i stanja materijala za izradu alata, točnost izradbe alata zavisno od tehnologije Konstruiranje u IDEAS-u i CATIA-i, uvod. 11. Alati za kovanje-ukovnji. Konstrukcija i proračun ukovnja za kovanje u otvorenom ukovnju 12. Alati za duboko vučenje i obradbu lima. Konstrukcija i proračun alata za duboko vučenje. 13. Sustavnosni pristup konstrukciji alata i kalupa. Osnove simuliranja kalupnih šupljina. 14. Alat i kalup-centralni element sustava za preradu polimer (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18790>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/191>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/192>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/193>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/194>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/195>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/196>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/197>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/198>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/24>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18790>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15121/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance