[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/153>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/154>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/155>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18832/2006/97924>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18832/2006/97924>
sisvu:description Kinematics of vibrational motion. Fourier series expansion of periodic function. Vibrations of small amplitudes. Free undamped vibrations. Free vibrations of systems with viscous damping. Forced vibrations of undamped systems under harmonic loading. Forced vibrations of viscous damped systems under harmonic loading. Harmonic motion of displacement excitation of the system. Vibration isolation, active and passive. Periodic loading. Free vibrations of two DOF and multi DOF undamped systems. Forced vibrations of two DOF and multi DOF undamped systems. Free vibrations of two DOF and multi DOF damped systems. Forced vibrations of two DOF and multi DOF damped systems. Systems with semidefinite potentential energy. Vibration absorber. (en)
sisvu:description Kinematika vibracijskog gibanja. Fourijerov razvoj periodičnih funkacija. Vibracije malih amplituda. Slobodne neprigušene vibracije. Slobodne vibracije sustava s viskoznim prigušenjem. Prisilne vibracije neprigušenog sustava: harmonijska uzbuda. Prisilne vibracije viskozno prigušenog sustava: harmonijska uzbuda. Uzbuda harmonijskim pomakom jednog mjesta u sustavu. Sustav s jednim stupnjem slobode gibanja. Uzbude harmonijskom, impulsnom i proizvoljnom silom. Sustav s jednim stupnjem slobode gibanja. Uzbuda podlogom. Rad instrumenata za mjerenje vibracija. Pobuđivač vibracija, vibrograf i akcelerometar. Fleksijske vibracije grede. Diferencijalna jednadžba. Slobodne i prisilne vibracije. Svojstva normalnih funkcija. Rubni i početni uvjeti. Uzdužne i torzijske vibracije grede. Diferencijalna jednadžba. Slobodne i prisilne vibracije. Prolazne vibracije. Vibracije ploča i orebrenih panela. Analitičko rješenje za pravokutne ploče odnosno panele za slobodno oslonjene rubove. Primjena metode konačnih elemenata u analizi vibracija konstrukcije. Matrična diferencijalna jednadžba konačnog elementa grede, membrane, ploče i ljuske. Krutost, prigušenje, masa i uzbuda. Prirodne vibracije: svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori. Prisilne vibracije. Metoda superpozicije prirodnih oblika vibriranja. Uvod u nelinearne vibracije. Sustav s jednim stupnjem slobode gibanja. Omekšavajuća i otvrđujuća krutost. Fenomeni nelinearnih vibracija: devijacija prirodne frekvencije, skok odziva, razbijanje simetrije odziva, višeharmonijski odziv na jednoharmonijsku uzbudu, čudni atraktori, bazeni sigurnosti, fraktalne granice, ulazak u deterministički kaos. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18832>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/153>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/154>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/155>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18832>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10894/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10895/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10896/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance