[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
sisvu:description 1. Književnost staroga Orijenta Pogled na egipatsku, židovsku, babilonsko-asirsku, indijsku, kinesku, arabljansko-arapsku i japansku književnost. Tekstovi: Proza i poezija staroga Egipta, Biblija., Gilgameš, Vede, Tisuću i jedna noć,Haiku poezija. 2. Antička književnost Razvoj grčkog epa, lirika, drama i roman; utjecaj na rimsku književnost kao i na europsku književnost srednjega vijeka, renesansu i klasicizam. Rimski književni novumi, žanrovski i tematski. Neoteričko pjesništvo, Vergilijevo i Ovidijevo iradiranje sve do naših dana; Tekstovi: Homer, Eshil, Sofoklo, Euripid, Ovidije, Vergilije, Plaut. Povijest europskoga kazališta od dionizijskih svečanosti, mima i atelane do farsesknih predstava - u najkraćim crtama. 3. Srednjovjekovna književnost Augustin - tvorac modernoga ispovjednog žanra, literarna pojava na razmeđu staroga i srednjega vijeka. Nastanak i razvoj srednjovjekovne epike, viteškog romana i trubadurske lirike. Lirika 14. i 15. stoljeća. 4. Književnost renesanse, baroka i klasicizma Razvoj renesansne lirike, epa i romana; danteskna freska predrenesanse; Commedia dell' arte, pulcinellatte/ Petrica Kerempuh; elizabetansko / shakespeareovsko kazalište; marinizam/ manirizam; barokna lirika/ plačevi, ep i roman; končetizam, gongorizam, kult(eran)izam. Razvoj i glavne značajke literarnih vrsta klasicizma. Hipolit Euripidov i Fedra Racineova; prosvjetiteljstvo i predromantizam. Gotski roman, Bildungsroman, povijesni roman; 5. Književnost romantizma Ideologija i estetika romantizma; bijeg u medijevalnu prošlost, u egzotično i udaljeno; sentimentalni roman; novi putopis/ Sentimentalno putovanje; poezija groba i noći; jezersko pjesništvo; Poe - otac krimi-priče i science-fictiona. 6. Književnost realizma i naturalizma: Gogoljevski smijeh, naturalna škola, suvišnjaci; velike društvene freske- balzacovska, thackerayevska, tolstojevska; roman- rijeka; sage; gogoljevski smijeh, prodor u nesvjesno Dostojevskoga; naturalizmi europski (Zola, Verga, Maupassant) i američki (Dreiser). 7. Parnasizam; nova romanti (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18875>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18875>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9269/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance