[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18922/2005/58684>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18922/2005/58684>
sisvu:description Predmet i zadaća fizike. Metode fizike. Povezanost fizike i matematike. Povezanost fizike s drugim područjima ljudskog djelovanja. Osnovne interakcije u prirodi. Pojam polja. Osnovne veličine kinematike. Jednadžbe gibanja. Newtonovi i Keplerovi zakoni. Opći zakon gravitacije. Troma i teška masa. Rad. Konzervativne sile. Pojam potencijalne energije. Gravitacijska potencijalna energija. Osnovna svojstva naboja. Coulombov zakon. Električno polje i tok električnog polja. Gaussov zakon. Električno polje i potencijal monopola. Potencijalna energija. Lorentzova sila. Amperova sila. Gaussov zakon za magnetizam. Faradayev zakon . Biot-Savartov zakon. Oerstedov pokus. Amperov zakon. Maxwellove jednabe. Klasična relativnost Galilejeve transformacije. Specijalna teorija relativnosti. Lorentzove transformacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18922>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18922>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5902/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance