[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18923/2005/58689>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18923/2005/58689>
sisvu:description Opća relativnost: Uvod, neinercijalni sustavi i gravitacija, prostor i vrijeme u neinercijalnim sustavima, princip ekvivalencije, postulati, posljedice teorije relativnosti. Uvod u kvantnu mehaniku: Toplinsko zračenje crnog tijela, osnove kvantne optike, Comptonov efekt, relacije neodređenosti, Schrödingerova jednadžba, primjene Schrödingerove jednadžbe. Atomska fizika: Osnovne osobine atoma. Thomsonov model atoma, Rutherfordov model atoma, Bohrov model atoma, atom u valnoj mehanici, angularni moment, elektronska stanja u višeelektronskim atomima. Nuklearna fizika: Sastav jezgre, masa jezgre i energija vezanja, radioaktivni raspad, nuklearne reakcije. Elementarne čestice: Osnovne sile, čestice i antičestice, leptoni i kvarkovi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18923>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18923>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5903/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance